Wide Angle Forward Fold
Wide Angle Forward Fold
اوپاویشتا کُن‌آسانا ‌ll
Upavistha Konasana ll

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پا باز بنشینید.
2. مطمئن شوید که انگشتان رو به آسمان اشاره کنند.
3. انگشتان را در پشت لگن قرار دهید و با دم، سینه را بالا بکشید و قفسه سینه را باز کنید.
4. با بازدم، دست‌ها را در جلو روی زمین قرار بدهید و به آرامی با آن‌ها به جلو قدم بردارید.
5. هر زمان نیاز بود، برای آسودگی از حس کشش، مدت کوتاهی صبر کنید تا قبل از رفتن به حالتی عمیق‌تر تنش ملایم‌تر شود.
6. تا زمانی ‌که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با دم، با دست‌ها به سوی بدن قدم بردارید و بالاتنه را صاف کنید.

فواید

کشش عمیق همسترینگ، عضلات سرینی، کشاله ران، لگن و عضلات پایین کمر آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این حرکت را هنگامی که پاها90 درجه از هم زاویه دارند، انجام دهید تا کشش را بدون گرفتگی عضلات تجربه کنید. روش آرامش‌بخش‌تر برای انجام حرکت این است که به پشت بخوابید و پاها را روی یک دیوار قرار دهید، سپس با رها کردن پاها به دو طرف با استفاده از نیروی دست‌ها و جاذبه این کشش را ایجاد کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا زانو دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.