Wide Angle Revolved Head to Knee (L)
Wide Angle Revolved Head to Knee
پارش‌وا اوپاویشتا کُن‌آسانا
Parsva Upavista Konasana

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پا باز بنشینید.
2. با دم، دو دست را بالا ببرید و ستون مهره‌ها را بکشید.
3. با بازدم، روی پای چپ خم شوید، دست راست را از بالای سر رد کنید و به سوی انگشتان پای چپ ببرید.
4. استخوان‌های نشیمنگاه را در تماس با زمین نگه دارید.
5. پشت بازوی چپ را روی داخل زانو قرار دهید تا به باز نگه داشتن سینه کمک کند.
6. مطمئن شوید که دست راست در کنار گوش قرار دارد.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با دم، بالاتنه را به سوی بالا صاف کنید، هر دو دست را بالای سر ببرید و با بازدم، دست‌ها را به پایین رها کنید.

فواید

کشش عمیق همسترینگ، کشاله ران و لگن بهبود انعطاف در ستون مهره‌ها و شانه‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر در گردن احساس نارحتی می‌کنید، آن را به پایین رها کنید و بگذارید سر روی شانه استراحت کند. اگر نمی‌توانید دست را به پای چپ برسانید، دست چپ را روی زمین در جلوی پای چپ قرار بدهید و دست راست را از بالای سر رد کنید و کنار گوش قرار دهید.

تنوع پیشرفته

برای پیچش عمیق‌تر، دست چپ را روی ران راست قرار دهید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.