Wide Squat Twist
Wide Squat twist
پاس‌آسانا
Pasasana

شرح انجام

1. در حرکت بال‌آسانا شروع کنید.
2. با دم، دست چپ را به بالا و عقب ببرید و با چرخاندن شانه‌ها رو به سمت چپ قرار بگیرید.
3. دست راست را دور پای راست بچرخانید.
4. در پشت کمر مچ دست چپ را بگیرید و از بالای شانه‌ی چپ به آسمان نگاه کنید.
5. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با دم، دست‌ها را رها کنید و به مرکز بازگردید.

فواید

کشش عمیق لگن و عضلات کشاله ران تقویت مچ پا، عضلات مرکزی بدن، شانه‌ها و کمر

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر پاشنه‌های پا روی زمین نمی‌مانند، زیر آن‌ها یک پتوی تا شده قرار دهید. اگر نمی‌توانید دست‌ها را در پشت به هم برسانید، به سادگی دست را به بالا و عقب ببرید و در حالتی که احساس راحتی می کنید، این حرکت را انجام دهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو، شانه یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.