Wide Squat
Wide Squat
مال‌آسانا
Malasana

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. پاها را کمی بیشتر از عرض لگن باز کنید.
3. با بازدم، زانوها را خم کنید تا لگن نزدیک پاشنه‌های پا برسد.
4. ران‌ها را کمی بیشتر از بالاتنه از هم جدا کنید، به جلو خم شوید و بالاتنه را بین ران‌ها قرار دهید.
5. کف دست‌ها را در جلوی سینه به هم برسانید و برای عمیق‌تر کردن کشش در لگن، با آرنج هر دو دست زانوها را به بیرون بدهید.
6. هنگامی که ستون فقرات را می‌کشید و شانه‌ها را رها می‌کنید، بگذارید لگن به زمین نزدیک‌تر شود.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با دم، با دو پا به زمین فشار بیاورید و به حرکت تادآسانا بازگردید.

فواید

کشش عمیق لگن و کشاله ران تقویت مچ پا، عضلات مرکزی بدن، شانه‌ها و کمر آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر پاشنه‌های پا روی زمین نمی‌مانند، زیر آن‌ها یک پتوی تا شده قرار دهید. برای حفظ تعادل، انگشتان دست را جلوی بدن روی مت بگذارید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.