Corpse Alternative
Corpse-Alternative
شاو‌آسانا l
Svasana l

شرح انجام

1. به پشت دراز بکشید.
2. هر دو زانو را خم کنید، کف پاها را با فاصله‌ به اندازه عرض لگن روی زمین قرار دهید.
3. دست‌ها را در حالی که کف آن‌ها به سمت بالا است، چند سانتی‌متر دور از بدن روی زمین قرار دهید.
4. چشم‌ها را ببندید، هر گونه گرفتگی در عضلات را رها کنید و طبیعی تنفس کنید.
5. تا زمانی که راحت هستید، در این حرکت بمانید.

فواید

جایگزینی عالی برای حرکت شاو‌آسانا ایجاد آرامش در بدن و ذهن کاهش فشار روحی و خستگی

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید، سر و سینه خود را روی یک کوسن قرار دهید تا بالاتر از شکم باشند.