Half Lotus Tree
Half Lotus Tree
ریکش‌آسانا ll
Vrksasana ll

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. تمام وزن بدن را روى طرف راست بیندازید و چند لحظه تلاش کنید تا به تعادل برسید.
3. با بازدم، زانوی چپ را خم کنید، ران چپ را به سمت خارج بچرخانید و با استفاده از دست‌ها، پا را روی قسمت بالای ران چپ در بالاترین حالت ممکن قرار بدهید.
4. ران راست را با قدرت به پا بفشارید.
5. با دم، بازوها را بالای سر ببرید و شانه‌ها را به پایین رها کنید.
6. به روبه‌رو نگاه کنید، متوازن نفس بکشید و ساکن باقی بمانید.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، دست ها و پای راست را پایین بیاورید و به حرکت تادآسانا بازگردید.

فواید

تقويت قوزک پا ، پشت ساق‌ها و ران‌ها افزايش انعطاف در زانو، مفصل زانو و شانه‌ها بهبود تعادل و تمركز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو، مچ پا یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.