Half Moon (L)
Half Moon
آردا چاندرآسانا l
Ardha Chandrasana l

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. انگشتان دست چپ را پايين بیاورید و45 سانتی متر جلوتر از پای چپ قرار بدهيد و پای چپ را كاملاً صاف كنيد.
3. پای راست را به سمت بالا و موازى با زمين بكشيد، سينه و مفصل ران را به سمت راست باز کنید و بچرخانيد.
4. هنگامي كه آماده بوديد ، دست راست را به سمت سقف بكشيد و نگاه خود را روى انگشتان دست راست متمركز كنيد.
5. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با بازدم، هر دو دست را روى مت قرار بدهید و پای راست را پایین بیاورید و به حرکت تادآسانا برگردید.

فواید

تقويت مچ پا، ساق‌ها ، ران ، كمر و عضلات مركزى افزايش انعطاف‌پذيرى در مفاصل ران ، كشاله ران ، پشت ران ، سينه و شانه‌ها بهبود تعادل و كمك به تمركز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این حرکت را کنار دیوار انجام بدهید و برای پشتبانی بیشتر، پا و کمر را به دیوار تکیه بدهید. اگر چرخاندن سر ایجاد ناراحتی می‌کند، سر و گردن را در حالت خنثی نگه دارید یا به زمین نگاه کنید. اگر در رساندن دست به زمین مشکل دارید، دست را روی یک آجر قرار بدهید.

تنوع پیشرفته

دست پایین‌تر را با فاصله‌ی کمی از زمین نگه دارید تا کاملاً روی پای ایستاده متعادل شوید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، مچ پا، شانه یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.