Mountain
Mountain
تادآسانا
Tadasana

شرح انجام

1. با دو پا در کنار هم یا با فاصله‌ی عرض لگن بایستید.
2. انگشتان پا را بلند کنید و روی مت پخش کنید.
3. نیروی وزن را به صورت مساوی روی دو پا تقسیم کنید.
4. ناف را به سمت ستون مهره‎‌ها بکشید و دنبالچه را کمی به پایین فشار بدهید.
5. با دنبالچه به جلو فشار بیاورید و استخوان‌های ران را به عقب حرکت بدهید. در این حال تعادلی را که این حرکات مخالف ایجاد می‌کند، حس کنید.
6. پشت گردن را بالا بکشید و حس کنید فرق سر به سمت آسمان کشیده می‌شود.
7. بگذارید دست‌ها در دو طرف رها باشند. صورت و شانه‌ها را رها کنید.
8. احساس ثبات و آرامش را در این حرکت حس کنید. روی تعادل قدرت، تعادل و آرامش تمرکز کنید.
9. تا زمانی ‌که راحت هستید، در این حرکت بمانید.

فواید

یادگیری هم ترازی صحیح بدن بهبود آگاهی فیزیکی و تعادل

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر برای ایستادن مشکل دارید، بهتر است از اجرای این حرکت خودداری کنید.