Tree (L)
Tree
ریکش‌آسانا
Vrksasana

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. همه وزن را روی پای راست بیندازید و یک لحظه برای ایجاد تعادل صبر کنید.
3. با بازدم، زانوی چپ را خم کنید، لگن را به بیرون بچرخانید و کف پا را در بالاترین جای ممکن روی ران مخالف قرار دهید، طوری که انگشتان به پایین اشاره کنند.
4. با دم، دست‌ها را بالای سر ببرید و شانه‌ها را به پایین رها کنید.
5. به جلو نگاه کنید و به آرامی تنفس کنید و تعادل خود را حفظ کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، دست‌ها را به پایین رها کنید و به تادآسانا بازگردید.

فواید

تقویت قوزک پا، ساق‌ها و ران‌ها افزایش انعطاف در زانوها،‌لگن و شانه‌ها بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

انگشتان پای چپ را روی زمین نگه دارید تا بتوانید تعادل خود را روی یک پا حفظ کنید. اگر برای شما قرار دادن پا روی ران مخالف سخت است، آن را روی داخل ساق پای مخالف قرار دهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

از قرار دادن کف پا روی زانوی مخالف خودداری کنید. سعی کنید پا بالاتر یا پایین تر از زانو مستقر شود.